Thống kê tần suất giải đặc biệt của kết quả xổ số miền Bắc

Để xem thống kê tần suất giải đặc biệt:
+ Bạn chọn biên độ ngày tháng muốn xem.
+ Chọn khoảng ngày muốn xem. (30 ngày, 60 ngày, 90 ngày hoặc 120 ngày)
+ Cuối cùng click vào: Xem kết quả.
Hệ thông sẽ hiển thị kết quả trong khoảng thời gian bạn nhập vào.
Xem tần suất Đầu của giải đặc biệt - Trong 30 ngày.
Ngày/Đầu0123456789
23/01/20180
22/01/20186
21/01/20183
20/01/20186
19/01/20182
18/01/20180
17/01/20180
16/01/20186
15/01/20189
14/01/20182
13/01/20186
12/01/20187
11/01/20184
10/01/20184
09/01/20186
08/01/20180
07/01/20185
06/01/20188
05/01/20180
04/01/20187
03/01/20181
02/01/20183
01/01/20186
31/12/20175
30/12/20177
29/12/20177
28/12/20170
27/12/20171
26/12/20170
25/12/20176
24/12/20178
Tổng7222227421