Thống kê 2 số giải đặc biệt theo tháng của xổ số miền bắc

Để xem thống kê giải đặc biệt các ngày trước đây:
+ Bạn chọn biên năm muốn xem, sau đó chọn số năm muốn xem.
+ Tiếp đó nhập khoảng năm muốn xem.
+ Và cuối cùng click vào: Xem kết quả.
Hệ thông sẽ hiển thị kết quả trong khoảng thời gian bạn nhập vào.
Thống kê giải đặc biệt năm 2018
T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
162
231
317
474
505
689
757
808
962
1044
1149
1277
1364
1421
1598
1666
1709
1801
1921
2063
2139
2260
2301
24
25
26
27
28
29
30
31
Ngày chủ nhật
Ngày thường