Thống kê các cặp số lotto theo từng thứ trong tuần

Để xem thống kê các cặp số loto theo thứ:
+ Bạn chọn khoảng thời gian muốn xem từ ngày và đến ngày.
+ Nhập tổng số lượt về.
+ Chọn thứ muốn xem.
+ Cuối cùng click vào: Xem kết quả.
Hệ thông sẽ hiển thị kết quả trong khoảng thời gian bạn nhập vào.
Bảng thống kê tần suất xuất hiện các cặp số lotto theo Thứ tư
Cặp số Tổng lần về Ngày về cuối Số tuần chưa về đúng ngày Thứ tư
Không có dữ liệu ^_^. Có thể do giá trị tổng số lượt về bạn nhập quá lớn. Hãy nhập giá trị nhỏ hơn.